Паметна завеса

Никогаш не било поедноставно преку Wi-Fi да ја контролирате завесата во домот.

  • Меморија на посакуваното растојание на отвореност/затвореност на завесата
  • Детекција на опструкција на движење за завесата
  • Повлечете нежно за да го активирате автоматскиот систем

ZigBee мулти-функционално реле

Претворете ги класичните мотори во паметни. 

  • Контролирајте ги моторите на шината на завесата, електричен прозорец, гаражна врата и систем за наводнување
  • Меморија за исклучување на уредите
  • Три работни режими: висок напон, низок напон и работно ниво на реле
1 (1)